Ett bra samarbete bygger på tydliga mål, samsyn och gemensamma värderingsgrunder. Varje samarbete är unikt och formas därefter. ARTY hjälper företag att hitta en lämplig konst- och samarbetsform tillsammans med passande samarbetspart. Vi erbjuder oss också att leda samarbeten och enskilda projekt, något som kan vara bra i uppstarten av ett samarbete.

 

Hjärtat i vår verksamhet är vårt nätverk. Det är här alla goda samarbeten börjar. Om du är nyfiken på vad ett kultursamarbete kan innebära är ett medlemskap i vårt nätverk en bra början där du tillsammans med andra företagare utbyter kunskaper och delar upplevelser. På våra nätverksträffar gör vi bakom-scenen-besök hos olika kulturverksamheter, får kunskap om olika expertområden och presenterar olika möjligheter till samarbeten. I medlemskapet för vårt nätverk ingår också två timmars exklusiv rådgivning. Läs mer om ARTYs nätverk här »

 

Målet med samarbeten varierar, de vanligaste är association, exponering, relation, kommunikation och affärer. Under konceptnamnet ARTY BRANDING erbjuder vi tre färdiga samarbetsformer som bygger på teater, historia och konst. Läs mer om ARTY BRANDING här »

 

För företag
Kulturstiftelsen ARTY är för företag som är nyfikna.
Som vågar tänka nytt. Som vill ha stolt personal och en stark identitet.
Och som vill hitta nya samarbeten för att nå framgång.

KULTURSTIFTERLSEN ARTY
VÄSTRA UTANBYGATAN 9, 722 16 VÄSTERÅS
021-30 50 50 | info@kulturstiftelsenarty.se