För kulturaktörerna

Vi erbjuder inget särskilt medlemskap för kulturaktörer men välkomnar dig som önskar att delta på våra nätverksträffar till ordinarie kostnad (varierar mellan olika aktiviteter).

 

Driver du en verksamhet eller ansvarar för en produktion som passar för ett företagssamarbete är du välkommen att kontakta oss. Formulera kortfattat målet med samarbetet och vilken nytta det kan tillföra vardera part. Har du också en idé på hur presentationen bäst kan ske är det extra bra, men här kan vi gemensamt hitta en lösning. Ju längre framförhållning vi får desto större chans har vi att förbereda ett bra upplägg och planera in aktiviteten i vårt ordinarie program.

 

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!
Ring Madelene på 021- 30 50 50 eller maila
madelene@kulturstiftelsenarty.se

Kulturstiftelsen ARTY är för företag som är nyfikna.
Som vågar tänka nytt. Som vill ha stolt personal och en stark identitet.
Och som vill hitta nya samarbeten för att nå framgång.

KULTURSTIFTERLSEN ARTY
VÄSTRA UTANBYGATAN 9, 722 16 VÄSTERÅS
021-30 50 50 | info@kulturstiftelsenarty.se