För offentlighet

Vi har på uppdrag av Västmanlands läns landsting, Västerås stad och Länsstyrelsen i Västmanland genomfört seminarier, utvecklat konkreta samarbetsformer, föreläst och medverkat i offentliga konstprojekt.

 

Representerar du en offentlig verksamhet och är nyfiken på vår modell för samarbeten – tveka inte att kontakt oss för vidare dialog!

Kulturstiftelsen ARTY är för företag som är nyfikna.
Som vågar tänka nytt. Som vill ha stolt personal och en stark identitet.
Och som vill hitta nya samarbeten för att nå framgång.

KULTURSTIFTERLSEN ARTY
VÄSTRA UTANBYGATAN 9, 722 16 VÄSTERÅS
021-30 50 50 | info@kulturstiftelsenarty.se