Kulturstiftelsen Arty finansieras genom;
  • Företagsnätverkets medlemsavgifter
  • Projektuppdrag från privata och offentliga
  • Uppdragsgivare
  • Ideella insatser från styrelse och ambassadörer
Kulturstiftelsen ARTY är för företag som är nyfikna.
Som vågar tänka nytt. Som vill ha stolt personal och en stark identitet.
Och som vill hitta nya samarbeten för att nå framgång.

KULTURSTIFTERLSEN ARTY
C/O EXPECTRUM, KOPPARBERGSVÄGEN 10
021-30 50 50 | info@kulturstiftelsenarty.se