Vårt
nätverk

Nätverket är hjärtat i vår verksamhet och utgör den i särklass viktigaste delen för påverkan.
Här samlas företagare, kulturaktörer, politiker och tjänstemän. Nyfikna idébärare som delar upplevelser, utbyter erfarenheter och förenar kunskaper. Alla enade om att kultur utvecklar människor, företag och vårt samhälle.

 

Flera företag stöder stiftelsen och många har varit med från starten 2008. De utgör stommen i vår verksamhet och är avgörande för att möjliggöra inspirerande möten, skapa former för kunskapsutbyten och utveckla givande samarbeten mellan kultur och näringsliv.

Vill du också bli ett Artyföretag och göra skillnad? 
Här följer två olika avtalsförslag:

 

GRUNDAVTAL.
AVGIFT: 5 000 kr ex moms per år.

NÄTVERKSTRÄFFAR:  Avgiftsfritt för 4 deltagare per tillfälle.  50 % rabatt för följande 4 deltagare.

SEMINARIER: Avgiftsfria eller subventionerade deltagaravgifter.

ERBJUDANDEN: Tillgång till unika erbjud anden via post,
e-post, hemsida. Två Artykort laddade med förmåner.

SYNLIGHET:  Logotyp och kort presentation på kulturstiftelsenarty.se. Företagsnamn på Artys utskick, trycksaker och tillfällig skyltning vid evenemang.

 

HUVUDPARTNER.

AVGIFT: 25 000 kr ex moms per år.

IDÉ OCH RÅDGIVNING: Möjlighet till idé- och rådgivning för kultur samarbeten.

NÄTVERKSTRÄFFAR: Avgiftsfritt för 8 deltagare per tillfälle.
50 % rabatt för följande 8 deltagare.

SEMINARIER: Avgiftsfria eller subventionerade deltagaravgifter.

ERBJUDANDEN: Tillgång till unika erbjudanden via post,
e-post, hemsida samt 4 Artykort laddade med förmåner.

SYNLIGHET: Länkad logotyp och kort presentation på kulturstiftelsenarty.se. Logotyp på Artys utskick, trycksaker
och tillfällig skyltning vid evenemang.

 

Kontakta Kim eller Madelene

Kim Norström, stiftare
0739-88 61 64
kim.norstrom@nordikon.se


Madelene Ulfberg, stiftare
0739-64 8 89
madelene@kulturstiftelsenarty.se

Kulturstiftelsen ARTY är för företag som är nyfikna.
Som vågar tänka nytt. Som vill ha stolt personal och en stark identitet.
Och som vill hitta nya samarbeten för att nå framgång.

KULTURSTIFTERLSEN ARTY
VÄSTRA UTANBYGATAN 9, 722 16 VÄSTERÅS
021-30 50 50 | info@kulturstiftelsenarty.se