Vår vision är att skapa en bättre balans mellan humana och ekonomiska värden i samhället.

Kulturstiftelsen ARTY länkar samman näringsliv, kultur och samhälle. Vi matchar företag med kulturaktörer samt utvecklar och leder kreativa samarbeten, meningsfulla för båda parter. Samarbeten som också kommer samhället tillgodo.

 

Vår vision är att skapa balans mellan ekonomiska och humana värden. Kulturen är en av hållbarhetens fyra grundpelare och som jämte de ekologiska, sociala och ekonomiska bidrar till hållbar utveckling. Vårt uppdrag är att tillföra kultur i den sektor som främst driver utvecklingen, näringslivet.

 

Något som vi gör sedan 2008 genom information, inspiration, möten och initiativtagare till samarbeten.

 

Kulturstiftelsen ARTY är för företag som är nyfikna.
Som vågar tänka nytt. Som vill ha stolt personal och en stark identitet.
Och som vill hitta nya samarbeten för att nå framgång.

KULTURSTIFTERLSEN ARTY
VÄSTRA UTANBYGATAN 9, 722 16 VÄSTERÅS
021-30 50 50 | info@kulturstiftelsenarty.se