Kim Norström, stiftare och ordförande

Madelene Ulfberg, stiftare

Agneta Berliner

Cliff Eriksson

Andreas Jägvald Mallsten

Kajsa Elfström

Fanny Wistrand

Lillemor Colling, revisor

 

Styrelsen
Kulturstiftelsen ARTY är för företag som är nyfikna.
Som vågar tänka nytt. Som vill ha stolt personal och en stark identitet.
Och som vill hitta nya samarbeten för att nå framgång.

KULTURSTIFTERLSEN ARTY
C/O EXPECTRUM, KOPPARBERGSVÄGEN 10
021-30 50 50 | info@kulturstiftelsenarty.se