Styrelsen

Kim Norström, stiftare och ordförande

Madelene Ulfberg, stiftare

Agneta Berliner

Cliff Eriksson

Andreas Mallsten

Kajsa Elfström

Fanny Wistrand

Katarina Nygren, revisor

 

Kulturstiftelsen ARTY är för företag som är nyfikna.
Som vågar tänka nytt. Som vill ha stolt personal och en stark identitet.
Och som vill hitta nya samarbeten för att nå framgång.

KULTURSTIFTERLSEN ARTY
VÄSTRA UTANBYGATAN 9, 722 16 VÄSTERÅS
021-30 50 50 | info@kulturstiftelsenarty.se